Bomen zijn goed voor de wereld

boom-kopen

Tegenwoordig zijn bomen heel belangrijk, zoals de treurwilg. Deze bomen zorgen namelijk voor ontzettend veel goede dingen op de wereld, zoals meer dieren, zuurstof, maar ook andere dingen zoals, sociale cohesie door een comfortabele omgeving te creëren, maar ook het waterbergen en de kans van overstromingen te verminderen. Hierdoor zijn bomen heel belangrijk en kan je die niet zomaar weghalen. Daardoor is het dus belangrijk dat je bomen niet gekapt, vooral in de gebieden waar ze nog maar schaars zijn. Deze bomen voorraad moet juist wel aangevuld worden met bomen die gezond, groot en sterk zijn zodat de natuur hierdoor ook weer een goede gezondheid krijgt. Daardoor moet je kijken welke bomen je kan planten en hoe je een impact op de natuur kan maken. Kijk maar naar het planten van bijvoorbeeld de sneeuwbal.

De mogelijkheden van bos

De mogelijkheden die bosbouw biedt zijn eindeloos. Van onderzoekers tot dorpelingen die nieuwe bomen helpen planten. Het kan bijvoorbeeld dorpelingen een vast inkomen opleveren en hun gezinnen weer voeden. Niet alleen zijn bomen beter geschikt voor meer banen, duurzame boomteelt zorgt voor huizen en beschutting, en hout kan worden gebruikt om te koken en te verwarmen, om mensen en dieren van voedsel te voorzien. Bomen absorberen schadelijke broeikasgassen en geven zuurstof af om de aarde te koelen en schaduw te bieden, en bladeren verdampen water. In steden kunnen bomen de algehele temperatuur tot 8 graden Celsius verlagen. Maar bossen worden in een alarmerend tempo vernietigd en aangetast.

Ontbossing is heel slecht

Ontbossing kent vele vormen. Brand, ontbossing voor landbouw, veeteelt, niet-duurzame houtkap en degradatie door klimaatverandering. Dit tast het levensonderhoud van mensen aan en bedreigt veel plant- en diersoorten. Bossen verdwijnen in een alarmerend tempo. Jaarlijks gaat 18,7 miljoen hectare bos verloren. Dit komt neer op 27 voetbalvelden per minuut. Herbebossing en het stoppen van ontbossing zijn daarom essentieel. Lees in dit artikel waarom bomen belangrijk zijn. Als we doorgaan met het vernietigen van deze bossen, als we illegale en niet-duurzame producten van bomen blijven kopen, als we ontbossing direct of indirect blijven steunen, zullen we de natuur, de aarde en ons bestaan ​​vernietigen.